Cena za přepravu osob historickými vozidly

Cena za přepravu historickými vozidly s vyloučením možnosti propagace externích subjektů.

platí od 1. 1. 2023

Cena za první hodinu pronájmuCeny jsou uvedeny bez DPH
Tramvajový motorový vůz sólo3 500 Kč
Tramvajový motorový vůz + vlečný vůz4 900 Kč
Autobus sólo3 500 Kč
Autobus + přívěs4 600 Kč
Trolejbus sólo3 500 Kč
Cena za každých dalších započatých 15 minut pronájmuCeny jsou uvedeny bez DPH
Tramvajový motorový vůz sólo810 Kč
Tramvajový motorový vůz + vlečný vůz1 130 Kč
Autobus sólo810 Kč
Autobus + přívěs1 060 Kč
Trolejbus sólo810 Kč
Cena za každých dalších započatých 15 minut čekáníCeny jsou uvedeny bez DPH
Tramvajový motorový vůz sólo350 Kč
Tramvajový motorový vůz + vlečný vůz490 Kč
Autobus sólo350 Kč
Autobus + přívěs490 Kč
Trolejbus sólo350 Kč
  • Smluvní cena pro přepravu historickými vozidly na objednávku externích subjektů s možností propagace činnosti externích subjektů užitím jakékoliv formy propagačního nebo reklamního sdělení na historickém vozidle nebo uvnitř vozidla bude navýšena u všech fakturovaných položek o 100%.
  • Doba pronájmu se počítá od výjezdu vozidla z domovské vozovny (garáží) do doby příjezdu tamtéž.
  • Tento cenový výměr se rovněž použije pro mimořádný pronájem historických vozidel neuváděných v oficiální nabídce.
  • Pronájmem je myšlena jízda vozidla, nebo pohotovost k jízdě.
  • Čekáním je myšleno odstavení vozidla nebo soupravy z provozu delší než 30 minut. Kratší doba se započítává do doby pronájmu v plné výši.
  • Minimální účtovaná doba pronájmu je 1 hodina.